"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

Uwarunkowania ogólne

Niska konkurencyjność przedsiębiorstw, wyzwania rozwojowe i dynamiczna sytuacja na rynku determinują konieczność wzmacniania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Wyniki badań pokazują, że firmy z lepsza jakością kapitału ludzkiego częściej inwestują w nowe technologie. Czynnikami determinującymi są tu kwalifikacje kadry zarządzającej oraz możliwości absorpcyjne. Firmy muszą stale usprawniać funkcjonowanie, poprawiać jakość wyrobów oraz dostosowywać się do norm międzynarodowych, zwłaszcza gdy towary i usługi chcą oferować na rynkach europejskich. Wiele dużych korporacji żąda od dostawców poosiadania certyfikatu ISO, a przepisy prawa wymagają stosowania w produkcji procedur jakości. W Polsce zaledwie kilka procent firm (ok.6,5 tys. wg PARP) posiada certyfikat jakości, kluczowym zatem wyzwaniem dla zapewnienia rozwoju gospodarczego regionu jest wiec zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania jakością (SZJ) poprzez adresowane wsparcie szkoleniowo-doradcze zarówno do przedsiębiorstw, jak i ich pracowników. Właściwie zbudowany SZJ, oparty na wykwalifikowanej kadrze, ułatwi sprostaniu wymaganiom rynku mało konkurencyjnym gospodarczo firmom regionalnym. Umiejętność funkcjonowania w Systemie Zarządzania Jakością zwiększy konkurencyjność pracowników (w wymiarze zawodowym) i firm (w wymiarze gospodarczym).

Adresaci

Przedsiębiorstwa (od mikro do małych) oraz ich pracownicy w tym kadra zarządzająca. Grupa docelowa:

Projekt nie jest skierowany do pracowników w gorszym położeniu. Poza tymi kryteriami nie ma ograniczeń w dostępie do wsparcia.

Zasięg terytorialny

Obszarem działania jest teren określony administracyjnie obszarem województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel projektu

Zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez objęcie przedsiębiorstw oraz ich pracowników wsparciem szkoleniowym w zakresie funkcjonowania i wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. Wdrożenie SZJ zwiększy konkurencyjność mikro i małych firm, jednak dla wielu z nich to bardzo trudne przedsięwzięcie organizacyjne, finansowe i kompetencyjne, zwłaszcza wstępny etap.