"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja

Konferencja 16 grudnia 2010 r.

16 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej hotelu "Pod Orłem" w Bydgoszczy odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością-szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego". W konferencji wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego którzy uczestniczyli w projekcie. Konferencję prowadził Wojciech Frankiewicz - Kierownik Projektu.

Otwarcie konferencji i podsumowanie projektu Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r.

Wystąpienia:

Mariola Witek Konferencja 16.12.2010 r.

System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001, podsumowanie projektu - audit certyfikacyjny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008,

ISO 9001:2008 jest normą uniwersalną dopasowana do każdego rodzaju działalności i wielkości organizacji. Dlatego też wdrożenie tego systemu może być dostosowane optymalnie do potrzeb firmy ponieważ tylko wtedy spowoduje przejrzystość procedur, ich uporządkowanie, możliwość bieżącej pełnej kontroli, stałe monitorowania procesów. W efekcie prowadzi to do podniesienia jakości produktu finalnego, sposobu funkcjonowania całej organizacji i jej postrzegania.

Audit certyfikacyjny dokonuje przeglądu wdrożonych procedur w celu ustalenia potrzeby ich funkcjonowania i ich zgodności z normą. Audit ma przebieg dwuetapowy. Pierwszy etap ma na celu zbadanie stopnia przygotowania organizacji do certyfikowania i jeśli wystąpi taka potrzeba wyeliminowania niezgodności z normą, dokonania niezbędnych korekt aby audit główny mógł się odbyć bez przeszkód. Najczęściej obydwa audity następują bezpośrednio po sobie.

Agnieszka Ronkiewicz Konferencja 16.12.2010 r.

Dobre praktyki - system zarządzania jakością w praktyce

Wdrożony system zarządzania jakością będzie efektywny tylko wtedy jeśli będzie dostosowany do potrzeb organizacji i będzie prezentował podejście procesowe. W jego funkcjonowanie muszą być zaangażowane nie tylko osoby zarządzające ale także wszyscy pracownicy przy czym zaangażowanie musi być poparte zrozumieniem potrzeby stosowania tego systemu. Tylko takie podejście gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie systemu, jego ciągłe doskonalenie, szybką reakcję i eliminowanie błędów a w efekcie sukces rynkowy.

• Wystąpienia przedstawicieli jednostek certyfikacyjnych Konferencja 16.12.2010 r.

• Wręczenie certyfikatów ISO 9001:2008 Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r.

Na zakończenie konferencji wystąpił Pan Konrad Maciejewski oraz Pani Małgorzata Żurańska -Wilkowska z firmy Bioscience s.c. z Osielska, którzy mówili o korzyściach płynących z wdrożenia systemu zarządzania jakością w swojej firmie. Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r.

• Wręczenie certyfikatów udziału w projekcie

Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r.

Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r.

Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r. Konferencja 16.12.2010 r.

Konferencja 28 października 2009 r.

28 października 2009 r. w Sali Konferencyjnej Hotel "Pod Orłem" w Bydgoszczy odbyła się konferencja promująca Projekt "Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego" zachęcająca kandydatów do uczestnictwa w projekcie. Konferencja zgromadziła ponad 100 przedstawicieli firm z województwa kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych tematyką norm Systemu Zarządzania Jakością ISO.

Program Konferencji:

Na zakończenie konferencji Bernadetta Rylska przedstawiła Projekt oraz zasady rekrutacji firm do Projektu. Każdy uczestnik otrzymał materiały dotyczące Systemu Zarządzania Jakością oraz komplet formularzy.