"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Biuro Projektu:
85-129 Bydgoszcz,
ul. Poznańska 20, I piętro pok. nr 16
tel. (52) 348 60 50 (biuro), 511 559 933
e-mail: projekt@szkolenia-iso.eu
Kontakt:
Danuta Szlacheta - Administrator Projektu
Kamil Wolski - Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji

Firma:
Centrum Promocji Biznesu

35-114 Rzeszów,
ul. Szarych Szeregów 5,
tel./fax (17) 852 56 46,
INFOLINIA: 888 018 008
Kontakt:
Wojciech Frankiewicz - Kierownik Projektu
e-mail: cpb@rze.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 8.00-16.00.