"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty i linki

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty składane na etapie zgłoszenia przedsiębiorstwa do projektu.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

Dokumenty składane po zaakceptowaniu zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (wersja czarno-biała)

Umowa o uczestnictwo w projekcie:

Umowa (wersja czarno-biała)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki /dokumenty/:

Nowa definicja MŚP: Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia - pobierz
Program Operacyjny Kapitał Ludzki /POKL/ - pobierz
Szczegółowy Opis Priorytetów POKL - pobierz
Zasady finansowania POKL - pobierz
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach POKL - pobierz
Wytyczne w sprawie kwalifikowania wydatków POKL - pobierz

Przydatne linki:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl
Fundusze strukturalne - www.funduszestrukturalne.gov.pl
Unia Europejska - www.europa.eu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl
Województwo kujawsko-pomorskie - www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl