"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia i doradztwo

PodziękowaniaPodziękowania

Przygotowanie przedsiębiorstw i ich pracowników do wdrażania poprzez szkolenia i związane z nimi doradztwo podzielone jest następujące etapy: