"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 5-6 sierpnia 2010

Termin szkolenia: 506 sierpnia 2010 roku
Godziny zajęć: 8.00-16.00
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z przerwami
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy Trans-Mot Jan Skotarczak, ul. Ołowiana 18, 85-461 Bydgoszcz
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: min 10
Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2

Firmy biorące udział w szkoleniu:

 1. Trans-Mot Jan Skotarczak
  85-461 Bydgoszcz
  ul. Ołowiana 18
  NiP: 554-046-79-80
  Regon 090 554 346
  Ilość delegowanych pracowników: min 5

 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Raw-Tor Grzegorz Gładziejewski
  ul. Rynkowska 2-4
  85-503 Bydgoszcz
  NIP: 953-100-61-41
  Regon 091 121 023
  Ilość delegowanych pracowników: min 5

Program Szkolenia:

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby System Zarzadzania Jakością mógł zostać wdrożony,
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera,
 3. Sporządzenie diagramu przepływu wybranego obszaru funkcjonowania firmy, a następnie jego weryfikacja pod kątem wymagań normy ISO 9001,
 4. Zakończenie szkolenia.

« Powrót