"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 12-13 października 2010

 1. Termin szkolenia: 12-13 października 2010 roku

 2. Czas trwania: w godzinach 8-16, 16 godzin lekcyjnych z przerwami.

  Miejsce szkolenia: Trans-Mot Jan Skotarczak, ul. Ołowiana 18, 85-461 Bydgoszcz

 3. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: min 12.

 4. Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: min 2.

 5. Firmy biorące udział w szkoleniu:

  Trans-Mot Jan Skotarczak
  ul. Ołowiana 18
  85-461 Bydgoszcz
  NIP 554 046 79 80
  REGON: 090554346
  Ilość delegowanych pracowników: min 6

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Raw-Tor Grzegorz Gładziejewski
  ul. Rynkowska 2-4
  85-503 Bydgoszcz
  NIP 953 100 61 41
  REGON: 091121023
  Ilość delegowanych pracowników: min 6

Program szkolenia

« Powrót