"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 15-16 lutego 2010

Termin szkolenia: 15-16 lutego 2010 roku
Godziny zajęć: 8.00-16.00
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z przerwami
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy Bioscience w Osielsku - Szosa Gdańska 41 (W budynku PKO, parter - koło hotelu Millenium)
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10
Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2

Firmy biorące udział w szkoleniu:

 1. BIOSCIENCE S.C. Beata i Konrad Maciejewscy
  ul. Wrzosowa 8
  86-031 Osielsko
  NIP: 554-26-72-997
  REGON: 340117670
  Ilość delegowanych pracowników: 5

 2. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budownictwa "Corpinex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Przypadek 15
  88-100 Inowrocław
  NIP: 556-26-15-790
  REGON: 340278597
  Ilość delegowanych pracowników: 5

Program Szkolenia:

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony,
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera,
 3. Sporządzenie diagramu przepływu wybranego obszaru funkcjonowania firmy, a następnie jego weryfikacja pod kątem wymagań normy ISO 9001,
 4. Zakończenie szkolenia.

« Powrót