"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 15-16 września 2010

 1. Termin szkolenia: 15-16 września 2010 roku

 2. Czas trwania: w godzinach 8-16, 16 godzin lekcyjnych z przerwami.

  Miejsce szkolenia: JEZPOL Zakład Elektroniczny, ul. Toruńska 145, 85-831 Bydgoszcz

 3. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: min 12.

 4. Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: min 2.

 5. Firmy biorące udział w szkoleniu:

  JEZPOL Zakład Elektroniczny
  ul. Toruńska 145
  85-831 Bydgoszcz
  NIP 554 016 11 46
  Ilość delegowanych pracowników: min 6

  Konek PSN Sp.j.
  ul. Plac Poznański 3,
  85-129 Bydgoszcz
  NIP 953 242 64 77
  Ilość delegowanych pracowników: min 6

Program szkolenia

« Powrót