"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 17-18 lutego 2010

Termin szkolenia: 17-18 lutego 2010 roku
Godziny zajęć: 8.00-16.00
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z przerwami
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy QMAR, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10
Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2

Firmy biorące udział w szkoleniu:

 1. QMAR
  Probostwo Górne 13
  87-732 Lubanie
  NIP: 891-138-37-02
  REGON: 911117487
  Ilość delegowanych pracowników: 5

 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAFMAR" Maria Chylińska
  ul. Nakielska 222
  85-391 Bydgoszcz
  NIP: 953-100-41-65
  REGON: 093189864
  Ilość delegowanych pracowników: 5

Program Szkolenia:

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony,
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera,
 3. Sporządzenie diagramu przepływu wybranego obszaru funkcjonowania firmy, a następnie jego weryfikacja pod kątem wymagań normy ISO 9001,
 4. Zakończenie szkolenia.

« Powrót