"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 25-26 lutego 2010

Termin szkolenia: 25-26 lutego 2010 roku
Godziny zajęć: 8.00-16.00
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z przerwami
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy NATUR Zielone Pogotowie - Grzegorz Majda, ul. Toruńska 60/6, 85-023 Bydgoszcz
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10
Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2

Firmy biorące udział w szkoleniu:

 1. Przedsiebiorstwo Rekultywacji I Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych "EKO-PARK" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Mogileńska 54
  85-183 Bydgoszcz
  NIP: 554-03-09-784
  REGON: 002497068
  Ilość delegowanych pracowników: 5

 2. NATUR Zielone Pogotowie - Grzegorz Majda
  ul. Toruńska 60/6
  85-023 Bydgoszcz
  NIP: 953-193-71-93
  REGON: 091398150
  Ilość delegowanych pracowników: 5

Program Szkolenia:

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony,
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera,
 3. Sporządzenie diagramu przepływu wybranego obszaru funkcjonowania firmy, a następnie jego weryfikacja pod kątem wymagań normy ISO 9001,
 4. Zakończenie szkolenia.

« Powrót