"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 26-27 sierpnia 2010

Termin szkolenia: 26-27 sierpnia 2010 roku
Godziny zajęć: 8.00-16.00
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z przerwami
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy Baustahl Sp. z o.o., ul. Poznańska 213, 88-100 Inowrocław
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: min 10
Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2

Firmy biorące udział w szkoleniu:

 1. Baustahl Sp. z o.o.
  ul. Poznańska 213
  88-100 Inowrocław
  NiP: 557-15-99-949
  Regon 093 053 171
  Ilość delegowanych pracowników: min 5

 2. PPiUH Ekonstal Sp. z o.o.
  ul. Słoneczna 30
  88-230 Piotrków Kujawski
  NIP: 889-000-18-29
  Regon 870 019 112
  Ilość delegowanych pracowników: min 5

Program Szkolenia:

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby System Zarzadzania Jakością mógł zostać wdrożony,
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera,
 3. Sporządzenie diagramu przepływu wybranego obszaru funkcjonowania firmy, a następnie jego weryfikacja pod kątem wymagań normy ISO 9001,
 4. Zakończenie szkolenia.

« Powrót