"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 30-31 marca 2010

Termin szkolenia: 30-31 marca 2010 roku
Godziny zajęć: 8.00-16.00
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z przerwami
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna 2e Elektryka i Elektronika, ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10
Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2

Firmy biorące udział w szkoleniu:

 1. 2e Elektryka i Elektronika
  ul. Toruńska 39
  86-050 Solec Kujawski
  NIP 953-238-59-27
  Ilość delegowanych pracowników: 5

 2. Multikop Sp. z o.o.
  85-027 Bydgoszcz
  ul. Jagiellońska 97
  Ilość delegowanych pracowników: 5

Program Szkolenia:

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony,
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera,
 3. Sporządzenie diagramu przepływu wybranego obszaru funkcjonowania firmy, a następnie jego weryfikacja pod kątem wymagań normy ISO 9001,
 4. Zakończenie szkolenia.

« Powrót