"Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego"
INFOLINIA: 888 018 008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 30-31 sierpnia 2010

Termin szkolenia: 30-31 sierpnia 2010 roku
Godziny zajęć: 8.00-16.00
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z przerwami
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy Wytwórnia Pasz i Koncentratów Zenon Bąkowski, Krusza Podlotowa 18a, 88-101 Inowrocław
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: min 10
Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 3

Firmy biorące udział w szkoleniu:

 1. Wytwórnia Pasz i Koncentratów Zenon Bąkowski
  88-101 Inowrocław
  Krusza Podlotowa 18a
  NiP: 556-000-05-06
  Regon 091 366 204
  Ilość delegowanych pracowników: min 4

 2. Probio Profesjonalne Żywienie - Paweł Benedykciński
  ul. Prusa 15
  88-200 Radziejów
  NIP: 889-100-15-99
  Regon 091 218 335
  Ilość delegowanych pracowników: min 4

 3. Drukarnia Ekspres Z. Adamska, W Adamski, Z Kaczmarek Spółka Jawna
  ul. Wiejska 71
  88-100 Inowrocław
  NIP: 556-000-60-29
  Regon 090 559 674
  Ilość delegowanych pracowników: min 4

Program Szkolenia:

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby System Zarzadzania Jakością mógł zostać wdrożony,
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera,
 3. Sporządzenie diagramu przepływu wybranego obszaru funkcjonowania firmy, a następnie jego weryfikacja pod kątem wymagań normy ISO 9001,
 4. Zakończenie szkolenia.

« Powrót